facebook
El professorat fa balanç del Permsea
El professorat fa balanç del PERMSEA
 
● La valoració de l’aplicació del Pla durant el curs passat a primer curs de segona ensenyança és globalment positiva.
● Es continuaran aplicant accions correctores amb la finalitat de millorar alguns aspectes.
 
La implantació del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA) continua sent objecte de seguiment. Al llarg del curs passat, vam publicar a la revista La Tortuga diversos reportatges en els quals es traslladava la valoració que en feien els diversos estaments de la comunitat educativa, com ara els docents, les direccions dels centres, els alumnes, les famílies i la general de l' escola. Recentment, ha estat el Ministeri d’Educació qui ha donat a conèixer els resultats d’una enquesta feta al professorat implicat en el PERMSEA, al qual s’ha demanat la valoració de diversos aspectes de la implantació del Pla durant el curs passat a primer curs de segona ensenyança.
L’enquesta ha consistit en un qüestionari amb cinc àmbits temàtics, cada un amb diversos aspectes sobre els quals el professorat ha puntuat en una gradació de l’1 al 5. Els resultats demostren que, per als docents, la implantació del Pla ha estat globalment positiva, si bé algunes qüestions poden ser millorades.
Les valoracions fetes en els cinc àmbits han estat resumides així pel Ministeri:
 
EL CANVI METODOLÒGIC: Increment de la motivació dels alumnes. Millora de la implicació i l’autonomia dels alumnes, del treball dels recursos i del treball en equips. Atenció a la diversitat a l’aula i seguiment individualitzat, insuficients.
MATERIAL: Valoració positiva del material didàctic creat, de les aplicacions didàctiques emprades, del treball amb l’iPad i del seguiment del treball dels alumnes. Aquest darrer aspecte és millorable.
TUTORIA: Es valora com un gran encert que sigui compartida per dos tutors. El temps de tutoria (1 hora setmanal) es veu massa just.
COORDINACIÓ I LA FORMACIÓ DELS DOCENTS: Els diversos aspectes de coordinació dels docents es valoren positivament. La formació rebuda per a la implantació del Pla es considera insuficient i en alguns aspectes poc pràctica.
COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES: Els docents consideren que les famílies han rebut informació suficient sobre tots els aspectes. Malgrat això, la manera de presentar la informació en les fitxes de balanç, és millorable.
 
Accions correctores
Els aspectes millorables que han detectat els docents són, en general, qüestions derivades del fet que la implantació del PERMSEA en el curs 2013-2014 ha estat un primer any amb molts aspectes nous a desenvolupar. Per això mateix, durant el curs passat es van emprendre una sèrie d’accions correctores, que continuaran aplicant-se durant el present curs en què la implantació del PERMSEA s’ha ampliat al segon curs de segona ensenyança i a cinquè i sisè de primera ensenyança.
Entre les accions correctores, destaquen la reducció de 7 a 6 unitats temàtiques a desenvolupar durant el curs, l’elaboració d’un mapa d’indicadors d’avaluació, la modificació de les fitxes de balanç, la revisió de les programacions inicials, la creació d’un protocol d’intervenció dels professors de suport específic i altres mesures d’atenció a la diversitat, el pla d’acció tutorial de segona ensenyança, propostes de formacions complementàries als docents i millores en la informació a les famílies.
Galeria d'Imatges

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  NOVEMBRE 2021
DL DM DC DJ DV DS DG
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT