facebook
El batxillerat comença a quart curs de segona ensenyança
La tria d’assignatures, una decisió clau a quart curs de segona ensenyança.


El Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA) continua amb el seu desplegament, que va començar fa quatre anys en el primer curs de segona ensenyança, i s’aplica ja aquest curs escolar a primer de batxillerat.
Així doncs, a primer curs tenim 243 alumnes i 47 docents que imparteixen les diferents assignatures, d’un total de 56 que formen el claustre de professors del centre.

Amb la implantació del PERMSEA al nivell de batxillerat, els alumnes poden escollir la majoria d’assignatures que cursaran i definir així un itinerari personalitzat. Aquesta elecció s’haurà de mantenir al llarg dels dos cursos d’aquest nivell d’ensenyament.


Itinerari personalitzat
La principal particularitat del PERMSEA a batxillerat és que cada alumne pot escollir el seu propi itinerari.
Aquest itinerari s’estructura de la manera següent:
- 4 assignatures obligatòries. (Veure quadre adjunt).
- 6 assignatures de lliure elecció d’un total de 25. (Veure quadre adjunt).
- 2 projectes:
o Projecte de recerca (individual).
o Projecte de participació, actuació i servei (individual o petit grup).
- Tutoria: es planteja com un espai per guiar i orientar els alumnes en el desenvolupament del seu projecte vital des d’una doble perspectiva: en tant que individus i com a integrants d’una comunitat. Alhora, els tutors són els encarregats d’orientar els alumnes en els dos projectes i fer-ne el seguiment.

L’horari lectiu setmanal és de 29 hores.

El treball a l’escola durant les franges horàries no lectives (tardes i hores concretes del matí) demana una alta implicació per part de l’alumne, ja que està concebut com un espai per a l’autoregulació de l’aprenentatge. En aquest sentit, la permanència al centre és obligatòria només en determinades situacions com són les tutories individuals i les conferències i xerrades organitzades amb entitats externes al centre. També és altament recomanable l’assistència en cas que un alumne necessiti reforç en alguna assignatura.
Per tal de facilitar a l’alumnat espais per al treball personal i grupal, l’escola roman oberta, de dilluns a divendres, fins a les 17.00h.

Les assignatures de lliure elecció s’agrupen per àmbits de coneixement i es concreten en quatre grans blocs. És obligatori escollir, com a mínim, una assignatura de cada bloc.
Pel que fa a la vehiculació de les llengües, cada assignatura s’imparteix en una de les tres llengües vehiculars de l’Escola Andorrana (català, castellà i francès), mentre que els projectes són plurilingües.

Entre les novetats que el PERMSEA aporta al batxillerat hi ha la introducció de dues assignatures obligatòries: l’educació física i esportiva com a assignatura que contribueix al desenvolupament integral de l’alumne i la filosofia, assignatura amb la que es proposa estimular els alumnes perquè pensin per ells mateixos,  confrontant-los a situacions, i obligant el pensament a seguir endavant i a no aturar-se.


L’elecció d’assignatures, una decisió clau
El batxillerat és un nivell fonamental per al desenvolupament curricular i personal dels estudiants, ja que els seus dos cursos tenen com a finalitat dotar els alumnes d’un nivell cultural elevat, garantir una maduresa intel·lectual i permetre l’accés a l’ensenyament superior. Es cursa, a més, en una edat de trànsit de l’adolescència a l’adultesa, en què l’alumne necessita més que mai una eina formativa integral que, més enllà de l’adquisició de coneixements, incideixi en la seva evolució personal i en el creixement mental, físic, afectiu i social. Per això és molt important que els coneixements que rebi estiguin en consonància no solament amb les seves aptituds, sinó també amb les seves expectatives, les seves preferències i, en definitiva, amb l’enfocament que vol donar a la seva vida.
Vet aquí la importància d’encertar en la tria de les assignatures de lliure elecció del propi itinerari. Aquesta tria, que cada estudiant ha de fer durant el quart curs de segona ensenyança, afectarà tot el batxillerat perquè es manté el mateix itinerari al llarg dels dos cursos. És, doncs, un punt d’inflexió decisiu, ja que determinarà l’orientació dels estudis posteriors i, en definitiva, la trajectòria vital de la persona.

En l’elecció de les assignatures, el nostre fill o la nostra filla han de prendre les seves decisions amb una mirada de llarg abast i no fixada només en interessos circumstancials, com serien el presumible grau de dificultat de les matèries, la coincidència amb altres companys o uns gustos que podrien ser passatgers. És, doncs, un moment important de la seva vida, en què han d’exercir, potser per primera vegada, una acció de responsabilitat envers ells mateixos. Per això necessiten tot el suport dels pares, que hem de ser conscients que l’última paraula la tenen ells, però que no ens podem abstenir d’ajudar-los i acompanyar-los amb els nostres raonaments i els nostres consells.

Així mateix, l’escola ha d’oferir als alumnes tota la informació possible perquè puguin fer la tria amb coneixement de causa, ha d’explicar amb detall les opcions d’orientació i el contingut de les assignatures i valorar els pros i els contres de cada una d’acord amb el perfil de cada alumne, considerant les seves preferències i les seves aptituds i fent les propostes oportunes.
Només d’aquesta manera, sent conscients de la transcendència de la decisió i rebent tot el suport de la família i de l’escola, els nostres fills podran arribar a fer la millor elecció per cursar el seu batxillerat.
Per tot això, podem dir que el batxillerat comença a quart de segona ensenyança. No ho oblidem.


BATXILLERAT – 1r CURS
BLOC 1: DESENVOLUPAMENT I INICIATIVA PERSONAL - OBLIGATÒRIES
ASSIGNATURES: Filosofia; Educació física i esportiva
PROJECTES: Projecte de recerca; Projecte de participació, actuació i servei
BLOC 2: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Comunicació en llengua anglesa
Llengua i literatura catalanes o Comunicació en llengua catalana
BLOC 2: ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ
LLENGÜES i LITERATURA: Cultura i llengües clàssiques; Literatura universal; Llengua i literatura castellanes; Llengua i literatura franceses; Comunicació en llengua castellana; Comunicació en llengua francesa
INDIVIDU I SOCIETAT: Història; Geografia; Economia; Individu i societat actual; Psicologia; Sociologia
CIÈNCIES I MATEMÀTIQUES: Química; Biologia; Física; Tecnologia-Enginyeria; Matemàtiques aplicades a les ciències socials; Matemàtiques cientificotècniques; Ciència i societat
ARTS: Comunicació i realització audiovisual; Arts plàstiques; Disseny; Història de les arts; Música; Cinema

Per més informació: cliqueu aquí

Galeria d'Imatges

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  SETEMBRE 2020
DL DM DC DJ DV DS DG
  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT