facebook
J.Vilaplana
L'aprenentatge cooperatiu a les aules
L’especialista Mila Naranjo explica als pares els principis cooperatius en què es basa el treball escolar en equip


Dins el cicle de conferències “Reinventa’t per sumar”, organitzat conjuntament per l’APAEA i el Ministeri d’Educació a fi de transmetre als pares les bases de la renovació pedagògica que representa l’aplicació a l’escola del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA), el 18 de febrer es va impartir la conferència “L’aprenentatge cooperatiu a les aules”, per part de Mila Naranjo, psicòloga i psicopedagoga i professora de la Universitat de Vic.
La conferenciant va començar explicant les tres idees fonamentals de l’aprenentatge entre iguals o aprenentatge cooperatiu:

• El principi ideològic
Una escola i una aula inclusiva acull a tothom: tothom té dret d’anar-hi i poder-hi aprendre amb els seus companys i dels seus companys. L’única manera de fer possible aules inclusives és estructurar l’aprenentatge de forma cooperativa.

• El principi psicoeducatiu
La cooperació va més enllà de la col•laboració. No pot haver-hi hi col•laboració si prèviament se n’han exclòs els que són “diferents”, si l’aula no és inclusiva.

• El principi curricular
Es basa en el desenvolupament de competències comunicatives, com ara  expressar, argumentar i interpretar pensaments, sentiments i fets; escoltar i valorar les idees alienes, acceptar i formular crítiques constructives, posar-se en el lloc de l’altre de forma empàtica, respectar opinions amb sensibilitat i sentit crític... I també, adquirir competències socials, com ara practicar el diàleg i la negociació, treballar en equip...

Un cop assumits aquests grans principis, els esforços s’han de centrar en la manera de transmetre’ls i aplicar-los. Els docents conductors de les aules han de saber passar de les pràctiques individualistes de la didàctica tradicional a les noves modalitats de l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta evolució passa per dos tipus de transformacions:

De la lògica de l’homogeneïtat a la lògica de l’heterogeneïtat
Els agrupaments homogenis tenen centres i aules específics, mentre que els agrupaments heterogenis tenen centres i aules inclusius on les persones amb diferències o amb dissimilituds han de poder interactuar com més millor amb tots els qui formen part del grup.

D’una estructura d’activitat individualista o competitiva a una estructura cooperativa
S’entén per “estructura de l’activitat” el conjunt d’elements o d’operacions que se succeeixen en el desenvolupament de l’activitat escolar i que, segons com es combinen entre si i la finalitat que es persegueix en cada moment, produeixen un determinat efecte entre els qui hi participen: L’estructura d’activitat individualista o competitiva ha estat substituïda en els nous procediments didàctics per l’estructura d’activitat cooperativa, que té per finalitat aconseguir una participació equitativa de tots els alumnes i una interacció simultània.

Arribats a aquest punt, estem en condicions de copsar les bases del nou enfocament pedagògic que especialistes de la Universitat de Vic, com ho és la conferenciant, han inclòs en el programa CA/AC (Cooperar per aprendre / Aprendre a cooperar) que han seguit els docents de l’Escola Andorrana. Aquest programa conté un conjunt d’actuacions que s’ofereixen al professorat per tal que estructurin el treball dels alumnes dins de l’aula de forma cooperativa i els ensenyin a treballar i aprendre en equip. Els principals continguts són els següents:

Cohesió de grup: Anar creant condicions òptimes per a fer que el grup estigui cada vegada més disposat a l’aprenentatge cooperatiu.
Treball en equip com a recurs: Un cop aconseguida la cohesió del grup, s’han d’anar fent servir estructures cooperatives simples i complexes.
Treball en equip com a contingut: Cal ensenyar a superar els problemes que van sorgint i anar perfeccionant l’organització de l’equip.

Aquesta forma de treball comporta ensenyar als alumnes a:
Tenir consciència d’equip i comunitat: Un equip està mínimament organitzat quan tots els seus membres tenen clars els objectius que persegueixen i s’esforcen per assolir-los.
Autoregular el funcionament de l’equip: Un equip està mínimament organitzat quan cada un dels seus membres té una funció a fer per a la bona marxa de l’equip.

Un cop l’equip està en ple funcionament, cada alumne esdevé gestor del grup i assumeix rols i responsabilitats diferents, tot adaptant-se, quan cal, a les característiques de la resta de membres del grup. L’aprenentatge cooperatiu aporta aquests guanys en la formació de la persona, que poden resumir-se en la participació activa de l’alumnat, l’assoliment de les condicions emocionals per a poder aprendre i l’atenció a la diversitat. D’aquí la seva importància.


Galeria d'Imatges

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  JUNY 2020
DL DM DC DJ DV DS DG
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT