facebook
Els alumnes ja no aprenen igual.....
Memoritzar dates històriques, figures retòriques, fórmules d’àlgebra…quants coneixements ens ha transmès l’escola que no hem fet servir mai o als quals no hem trobat utilitat?
En aquest sentit, la piràmide d’aprenentatge d’Edgar Dale indica el grau de retenció dels nous continguts segons les metodologies d’ensenyament. S’ha demostrat que a partir d’una classe magistral en la qual el professor imparteix una lliçó o explica algun tema, els alumnes recordaran únicament un 5% dels nous aprenentatges. En canvi, si es tracta d’un exercici pràctic, el percentatge de retenció arriba a un 75%, fins a arribar al 80% quan es tracta d’aprendre a través dels altres companys.Una cèlebre citació de Benjamin Franklin ho resumeix d’aquesta manera: “Digues m’ho i ho oblido, ensenya m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”.
La neurociència ha desmostrat que els aprenentatges es tornen realment significatius quan aprenem analitzant, manipulant, experimentant o a través dels nostres sentiments i de la nostra motivació. Els sistemes educatius en són cada vegada més conscients i per aquest motiu, moltes escoles opten per modernitzar i adaptar la metodologia a la societat actual. Saber aprendre de manera autònoma, crítica i creativa és fonamental per assolir una integració plena en la societat i per al desenvolupament personal i professional.

Des de l’any 2013, l’Escola Andorrana està implementant, de manera progressiva i per cursos, una  pedagogia per projectes emmarcada dins el PERMSEA (Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà). S’ha encetat el procés a segona ensenyança, seguidament ho ha fet al 3r cicle de les escoles de primera ensenyança amb la ferma intenció d’ampliar el projecte als altres cicles i properament als nivells educatius postobligatoris de Batxillerat i Formació Professional. La nova metodologia es planteja en unitats temporals (UT) que inclouen a cada una, situacions globals, diversos tallers o àrees i un projecte integrador a 2n cicle de segona ensenyança. Les situacions globals (conegudes com a SGA o SGB) fan intervenir diverses àrees d’aprentatge i es desenvolupen sota una pedagogia de projectes. Durant aquestes sessions de SG, els alumnes han de resoldre una situació problema, reptadora i motivadora de la vida quotidiana  mobilitzant, és a dir, aplicant de manera significativa, continguts treballats a les sessions dels tallers. Els tallers es basen en l’adquisició de coneixements específics de cada àrea (llengües, matemàtiques, ciències socials, ciencia i tecnologia, música, educació visual i plàstica, educació física…) exercitant i memoritzant els nous continguts. El treball per projectes s’estructura, la major part del temps, seguint les fases del mètode científic:
1.    Plantejament del problema
2.    Observació
3.    Formulació de hipòtesis
4.    Experimentació o treball de camp (recerca de dades)
5.    Extracció de conclusions
6.    Resposta al problema

 
Maqueta d’un molí de vent realitzada per alumnes de l’E.Andorrana d’Escaldes

Aquest model educatiu propicia una major participació de l’alumnat ja que s’organitza en equips cooperatius. És una forma d’organitzar l’aprenentatge en una dimensió social ja que els alumnes aprenen interactuant i confrontant les seves idees amb els companys. L’alumne adquireix no solament continguts convencionals sinó que també pot desenvolupar habilitats de comunicació, d’empatia i de compromís o simplement de treball d’equip ja que cada alumne té un rol assignat dins el grup. Les responsabilitats són bàsicament de dos tipus:
1.    Responsabilitats lligades a les funcions: són tasques en les quals es gestionen els moments de treball, els materials, rol de portaveu i de secretari.

2.    Responsabilitats lligades al treball: cada alumne és responsable del treball de l'equip aportant la seva part de recerca, reflexió i elaboració de conclusions.

  
Alumnes de l’E. Andorrana de St Julià, treballant per grups cooperatius

La pedagogia per projectes és una metodologia global que divergeix de la didàctica tradicional i que permet als alumnes d’aprendre a pensar per ells mateixos, a investigar, a ser crítics i a aprendre dels seus errors i encerts. Així tot allò que aprèn l’alumne serà recordat a llarg termini i serà fàcilment integrable i funcional.

M.Àngels Aché Feliu
Escola Andorrana / Ministeri d’Educació i Ensenyament SuperiorGaleria d'Imatges

CERCAR

   

Horari De L'AMPAEA

De dilluns a divendres

De 8 a 13 hores
De 14 a 17 hores

Tel. +376 722 509

Contacte

AGENDA

  JUNY 2020
DL DM DC DJ DV DS DG
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  
  

CONTRA L'ASSETJAMENT